2020 година

Извештаи од спроведени надзор:

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор РА Канал 77 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување дневно најмалку 18 часа програма на радио

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или дргуи облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА Канал 77 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020Accessibility

Accessibility