2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор АЛТРА-САТ 2000 – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 23.12.2020

Контролен програмски надзор АЛТРА САТ 2000 – (член 141 од ЗААВМУ) – 11.02.2020

Редовен програмски надзор AЛТРА-САТ 2000 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.01.2020Accessibility

Accessibility