2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор – А1 МАКЕДОНИЈА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 27.08.2020

Редовен програмски надзор – А1 МАКЕДОНИЈА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.06.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Tитлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 01.02.2019Accessibility

Accessibility