2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор – БИВ ПИРАМИДА –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 16.12.2020Accessibility

Accessibility