2020 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – ПЕТ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020

– Редовен програмски надзор – ПЕТ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ПЕТ НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 22.06.2020

– Контролен програмски надзор – ПЕТ НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 07.07.2020Accessibility

Accessibility