2020 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот

– Контролен административен надзор РА Јон (член 14 од Законот за медиуми) – 29.12.2020

– Редовен административен надзор РА ЈОН – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

  • Решение за мерка – јавна опомена РА ЈОН (член 14 од Законот за медиуми) – 6.11.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување дневно најмалку 18 часа програма на радио

– Редовен програмски назор РА ЈОН – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Правила за емитување комерцијални комуникации, обезбедување квизови или дргуи облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА ЈОН – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 14.10.2020

Услови за обезбедување ТВ или радио емитување

– Вонреден административен надзор РА ЈОН (член 62 став 5 од ЗААВМУ) – 23.01.2020Accessibility

Accessibility