2020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Надзор над изборно медиумско претставување

– Извештај од мониторинг над изборното медиумско претставување ТВ Алсат-М (член 76-б став 3 од Изборен законик) – 14.07.2020

-Извештај од мониторинг над изборното медиумско претставување ТВ Алсат-М (член 75 став 1 од Изборниот законик) – 27.07.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ Алсат – М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 12 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор – ТВ Алсат-М (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Алсат- М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор  – ТВ Алсат- М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Употреба на јазик, Заштита на малолетни лица

– Редовен програмски надзор ТВ Алсат – М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Контролен програмски надзор –  ТВ Алсат – М – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 03.02.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Алсат-М – (член 64 од ЗААВМУ) – 03.02.2020Accessibility

Accessibility