2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – СКРЕМБЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗАВМУ) – 08.10.2020

Редовен програмски надзор – СКРЕМБЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 24.06.2020Accessibility

Accessibility