2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис

– Контролен програмски надзор ТOTAЛ ТВ – (член 143 став 5 од ЗААВМУ) – 21.12.2020

– Редовен програмски надзор – ТОТАЛ ТВ – (член 143 став 5 од ЗААВМУ) – 19.10.2020

  • Мерка јавна опомена  ТОТАЛ ТВ – (член 143 став 5 од ЗААВМУ) – 26.10.2020

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор – ТОТАЛ ТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 15.12.2020

– Редовен програмски надзор – ТОТАЛ ТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 19.10.2020

  • Мерка јавна опомена ТОТАЛ ТВ – (член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.10.2020

– Редовен програмски надзор – ТОТАЛ ТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 30.06.2020

– Вонреден програмски надзор ТОТАЛ ТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 18.05.2020Accessibility

Accessibility