2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Надзор над изборно медиумско претставување

– Надзор над изборно медиумско претставувањеТВ Телма (член 76-б став 3 од Изборен законик) – 14.07.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Вонреден програмски надзор ТВ Телма (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 24.07.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Контролен програмски надзор ТВ Телма (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

– Вонреден програмски надзор ТВ Телма (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 29.04.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Телма (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 07.05.2020

– Контролен програмски надзор ТВ Телма (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.04.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Телма (член 98 од ЗААВМУ) – 13.04.2020

– Вонреден програмски надзор ТВ Телма – (член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 14 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица) – 27.01.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ Телма – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 14.02.2020

– Контролен програмски надзор – ТВ Телма – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 04.02.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Телма – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 28.02.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 06.07.2020

– Контролен административен надзор – ТВ Телма – (член 14 од Законот за медиуми) – 03.02.2020

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на телевизијата, емитување програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

– Редовен програмски надзор – ТВ Телма (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмск надзор – ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020Accessibility

Accessibility