1

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скупи Кабле (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Редовен програмски надзор  Скупи Кабле  (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 19.02.2021