2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор Инел Интернационал (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Tитлување на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор Инел Интернационал – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2021

Контролен програмски надзор Инел Интернационал (член 141 од ЗААВМУ) – 28.01.2021

Вонреден програмски надзор Инел Интернационал (член 141 од ЗААВМУ) – 05.01.2021Accessibility

Accessibility