2021 година

image_pdfimage_print

Извештаj од спроведен надзор

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Тера – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021Accessibility

Accessibility