2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Нова – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор – ТВ Нова – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2021

Сопственичка структура

Вонреден административен надзор  ТВ Нова  (член 41 став 1 и 2 од ЗААВМУ) – 27.05.2021

  • Изречена мерка јавна опомена ТВ Нова (член 41 став 1 и 2 од ЗААВМУ) – 21.06.2021


Accessibility

Accessibility