2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Редовен програмски надзор Бив Пирамида – (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 04.06.2021Accessibility

Accessibility