2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Ускана Медиа – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Ускана Медиа (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021



Accessibility

Accessibility