2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор КДС-КАБЕЛ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2021Accessibility

Accessibility