2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор Кабел – Нет (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор – Кабел-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 03.09.2021

Редовен програмски надзор Кабел-Нет  (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Редовен програмски надзор Кабел Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Кабел-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 25.08.2021


Accessibility

Accessibility