2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на програмата која се реемитува;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор Кабел-Л-Нет (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 19.08.2021

Редовен програмски надзор Кабел-Л-Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.05.2021Accessibility

Accessibility