2021 година

Извештаи од спроведени надзори:
Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Комбо 2003 – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.07.2021

Редовен програмски надзор Комбо 2003 (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 28.01.2021Accessibility

Accessibility