2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор Сити Радио – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Редовен административен надзор – Сити Радио –  (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021Accessibility

Accessibility