2021 година

Извештај од спроведен надзор

Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скрембел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗАВМУ) – 23.03.2021

Вонреден програмски надзор Скрембл – (член 141 од ЗААВМУ) – 11.01.2021Accessibility

Accessibility