2021 година

Извештаи за спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

Контролен програмсkи надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 13.07.2021

  • Решение за преземање мерка јавна-опомена – Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 03.06.2021

Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.05.2021

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 24.06.2021

Редовен програмски надзор  Тотал ТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 3 од ЗААВМУ) – 21.05.2021

  • Решение за преземање мерка јавна-опомена – Тотал ТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 3 од ЗААВМУ) – 28.05.2021


Accessibility

Accessibility