2021 година

Извештај од спроведен надзор

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор ТВ Канал Феста – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021Accessibility

Accessibility