1

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Скопско ехо  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021