2021 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РСМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор КДС Кабел Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.11.2021

КДС Кабел Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.11.2021

Редовен програмски надзор КДС-КАБЕЛ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.04.2021Accessibility

Accessibility