2022 година

image_pdfimage_print

Ивештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.07.2022

Редовен програмски надзор Глобалсат –  (член 64 став 2 и член 141став 13 од ЗААВМУ) – 20.01.2022Accessibility

Accessibility