2022 година

Барање информации од јавен карактер од АЕК – 06.06.2022

Барање информации од јавен карактер од АЕК – 20.05.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 08.06.2022


Барање информации од јавен карактер од ЗМАИ – 27.04.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 17.05.2022


Барање информации од јавен карактер од АЕК – 18.04.2022

Решение за отфрлање на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 09.05.2022


Барање информации од јавен карактер од Радио Канал 77 – 14.04.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 04.05.2022


Барање информации од јавен карактер од Центар за граѓански комуникации – 09.03.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 18.03.2022


Барање информации од јавен карактер од Институтот за европска политика – Скопје – 09.03.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 10.03.2022


Барање информации од јавен карактер од Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации – 25.02.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 7.03.2022


Барање информации од јавен карактер од Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство – 21.02.2022

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 3.03.2022Accessibility

Accessibility