2022 година

Извештаи од извршени надзори

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување ТВ К&М КИСС&МЕНАДА (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик) – 24.08.2022Accessibility

Accessibility