2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.03.2022

Редовен програмски надзор Скрембл – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 15.04.2022Accessibility

Accessibility