2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена:

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис

Контролен програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 15.06.2022

Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

  • Мерка јавна опомена Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.06.2022


Accessibility

Accessibility