2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена 

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис

Контролен програмски надзор Тотал ТВ – (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 14.07.2023

Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 64 став 2, чен 141 од ЗААВМУ) – 21.06.2023

  • Мерка јавна опомена Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 27.06.2023

Контролен програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.07.2023

Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 21.06.2023

  • Мерка јавна опомена Тотал ТВ (член 143 од ЗААВМУ) – 27.06.2023


Accessibility

Accessibility