2023 година

Извештај од спроведен надзор

Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица

Редовен програмски надзор Свод Мастер –  (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 01.11.2023Accessibility

Accessibility