2023 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор Македонски Телеком –  (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 06.11.2023Accessibility

Accessibility