2023 година

Барање информации од јавен карактер од Национална мрежа за борба против насилство врз жените и семејно насилство – 31.10.2023

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 08.11.2023


Барање информации од јавен карактер од Институт за европска политика – 22.05.2023

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 7.06.2023


Барање информации од јавен карактер од Центар за граѓански комуникации – 17.05.2023

Решение за делумно позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 05.06.2023


Барање информации од јавен карактер од Институт за европска политика – 10.04.2023

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 13.04.2023


Барање информации од јавен карактер од Институт за европска политика – 11.01.20223

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 17.01.2023
Accessibility

Accessibility