2023 година

Извештаи од извршени надзори/Мерки јавна опомена

Престанок со емитување на програмскиот сервис поради технички, финнсиски или други причини

Контролен административен надзор ТВ Ирис – (член 82 став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 28.07.2023

Вонреден адмнистративен надзор ТВ Ирис – (член 82 став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ) – 20.07.2023

Информации достапни до корисниците

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.05.2023

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 24.04.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.05.2023


Accessibility

Accessibility