2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ М Нет-ХД  – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.08.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор ТВ М Нет-ХД– (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 31.07.2023Accessibility

Accessibility