2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Регистрирање на програмски сервиси; Употреба на јазик

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.03.2023

Редовен програмски надзор – Бив Пирамида –  (член 143 од ЗААВМУ) – 10.03.2023Accessibility

Accessibility