2023 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор – Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 4.10.2023

Редовен програмски надзор – Скрембл – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 28.03.2023

Редовен програмски надзор – Скрембл – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 28.03.2023Accessibility

Accessibility