Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година

Скопје, 22 јуни 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да обезбеди сознанија за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата, ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година.

Анализата содржи податоци за економското работење на радиодифузерите, односно податоци за вкупните приходи и структурата на приходите, вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето, бројот на вработени, како и врз основа на податоците од нивните завршни сметки за анализираната година.

Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година е достапна на следниот линк

 Accessibility

Accessibility