Контролен административен надзор ТВ Кисс&Менада

Скопје, 27 октомви 2023г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши двa контролни административни надзори врз ТВ Кисс&Менада, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречените мерки јавна опомена, упатени поради необјавување на импресум и недостапни информации за корисниците.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнил законските обврски во целост.

Извештаите се достапени на следните линкови:

 ТВ Кисс&Менада – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

ТВ Кисс&Менада – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.10.2023Accessibility

Accessibility