Редовен програмски надзор врз МРТ1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5

Скопје, 27 октомври 2023г. – За обврските за употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата и дневно емтитување најмалку 40% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз телевизиските програмски сервиси на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА – МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5.

При надзорот констатиранo е дека MРT 4 и MРT 5 не емитуваа најмалку 40% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела.

Извештаите се достапни на линковите:

МРТ 1 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

МРТ 2 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

МРТ 4 – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

МРТ 5 – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023Accessibility

Accessibility