Редовен програмски надзор врз 3 кабелски оператори  

Скопје, 27 октомври 2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите Мултимедија Нетворк Л, Скупи Кабле и Теленет Ком за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Нетворк Л – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Нетворк Л – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2023 

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.10.2023 

Скупи Кабле – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 26.10.2023 

Теленет Ком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2023Accessibility

Accessibility