Редовен програмски надзор врз операторите ИП Системс и Вива Нет

Скопје, 02 ноември  2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторот ИП Системс  за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат.

 

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ИП Системс – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 01.11.2023

ИП Системс – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 01.11.2023Accessibility

Accessibility