Вонреден административен надзор врз ТВ Канал Вис и РА Зора

Скопје, 14 декември 2023 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членовите 9 и 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Телевизија Канал Вис и Радио Зора.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

РА Зора –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 13.12.2023

ТВ Канал Вис –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.12.2023Accessibility

Accessibility