Вонреден административен надзор врз ТВ Компани 21-М, ТВ Дуе и ТВ Канал Феста

Скопје, 15 декември 2023 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членот 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз телевизиите Компани 21-М, Дуе и Канал Феста.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

ТВ Компани 21-М –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023

 ТВ Дуе –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023

ТВ Канал Феста –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.12.2023Accessibility

Accessibility