Вонреден административен надзор врз ТВ Клан Мацедониа

Скопје, 20 декември 2023 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и  член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Телевизија Клан Мацедониа.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

ТВ Клан Мацедониа –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 19.12.2023Accessibility

Accessibility