Вонреден административен надзор врз ТВ Кобра и ТВ Гурра

Скопје, 4 јануари 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и членот 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Кобра и ТВ Гурра.

Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

ТВ Кобра –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 4.01.2024

ТВ Гурра –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 4.01.2024Accessibility

Accessibility