Хроника од 26-та седница

Скопје, 10.07.2020 год. –  Поради прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ, Советот на Агенцијата изрече марка јавна опомена на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.  За потребите на Агенцијата Советот даде одобрување директорот да донесе одлука за финансиски средства за обновување на 4 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“. Согласно Протоколот за превентивни мерки за сите работни места кој е составен дел на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19 на Владата на РСМ, Советот на Агенцијата донесе заклучок седниците да ги одржува преку видео конференциска врска во периодот до 31.08.2020 година.Accessibility

Accessibility