Медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование во фокусот на вториот јавен состанок на АВМУ

Скопје, 27 јуни 2024– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за оваа година, на кој беше промовирано Истражувањето на медиумската писменост кај учениците во прва и втора година средно образование, достапно на македонскианглиски и албански јазик[…]

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година

Скопје, 24 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да обезбеди сознанија за состојбите во телевизиската и во радиоиндустријата, ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година[…]

Изработен извештај за сопственоста на медиумите во 2024 година

Скопје, 20 јуни 2024 – Со цел да се зголеми транспарентноста на медиумската сопственост, односно на јавноста да ѝ се обезбеди лесен и директен пристап до податоците за физичките и правните лица кои се сопственици на медиумите, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го изработи извештајот за сопственоста на медиумите во 2024 година[…]

Редовен административен надзор врз 11 издавачи на печатени медиуми

Скопје, 19 јуни 2024г. – Врз издавачите на печатени медиуми, РЕПРО ПРИНТ издавач на „Нова Македонија“, СЛОБОДЕН ПЕЧАТ издавач на „Слободен печат, ВЕЧЕР ПРЕС издавач на „Вечер“, КОХА ПРОДУЦТИОН издавач на „Коха“, МЕДИА ПЛУС ФОКУС издавач на „Фокус“, МЕДИЈА ПРЕС ВМ, издавач на „Битолски весник“[…]

Редовен административен надзор врз Радио Про-ФМ од Гостивар

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз радиото Про-ФМ за обврските за достава на писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт. […]

Вонреден програмски надзор по службена должност врз ТВ Гурра

Скопје, 14 јуни 2024г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Гурра од Кичево, со цел да констатира дали во текот на една недела, радиодифузерот спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата[…]

Вонреден програмски надзор врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв

Скопје, 14 јуни 2024г. – Врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали операторите на јавна електронска комуникациска мрежа ги реемитуваaт програмските сервиси од Пинк пакетот, за кои не се регулирани авторските права согласно Законот за авторското право и сродните права[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои емитувале радио и ТВ програма во 2023 година

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитувале телевизиска или радио програма во 2023 година[…]

Отворена јавна расправа за Нацрт-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Скопје 13 јуни 2024 – Советот на Агенцијата на 26-та седница одржана на 12 јуни усвои Нацрт-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти.[…]Accessibility

Accessibility