Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorit Viva Net

image_pdfimage_print

Shkup – 30 qershor 2022. – Për obligimet e operatorëve të RRPKE në pakot programore të cilët i reemitojnë detyrimisht dhe pa pagesë ti sigurojnë serviset programore të shërbimit publik , si dhe për obligimet për regjistrimin e serviseve programore në Agjenci dhe titërimi i programeve të cilat i rremitojnë është realizuar mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt operatorit Viva Net nga Berova[…]

Mbikëqyrje e rregullt programore kundrejt pesë radiodifuzerëve në nivel rajonal Rosa-AB, Zona-M1, Skaj Radio, EF-EM 90.3-Radio Sportive dhe RA RFM

image_pdfimage_print

Shkup, 27.06.2022 – Në pajtueshmëri me Planin vjetorë për mbikëqyrje programore për vitin 20222, dhe në nildhje me obligimet nga Ligji për shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele (LSHMAAV) dhe nga aktet nënligjore, Agjencia realizoi mbikëqyrje e rregullt prgramore kundrejt pesë radiodifuzerëve në nivel rajonal Rosa-AB, Zona-M1, Skaj Radio, EF-EM 90.3-Radio Sportive dhe RA RFM[…]

Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj 18-të botuesve të medias së shkruar

image_pdfimage_print

Shkup, 16 qershor 2022. – Аgjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj Repro Pring botues i „Nova Makedonija“, Slloboden Peçat botues i „Slloboden Peçat“, Veçer Pres botues i „Veçer“, Коhа Produksion botues i „Коhës“, Каpital Media Grup botues i „Каpital“, Меdia Plus Fokus botues i „Fokusit“, Меdia Pres VM botues i „Bitollski vesnik“, Јеni ballkan botues i „Bahçes”, АТV Меdia Коmpani botues i „Lajmit“, Еuro-Маk Коmpani botues i „Екоnomija i Biznis“, […]Accessibility

Accessibility